Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze strony https://magiczne-rytualy.pl/.
 2. Wszelkie prawa do strony internetowej https://magiczne-rytualy.pl/, w tym majątkowe praw autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, należą do Rytualisty, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Rytualisty wyrażoną na piśmie.
 3. Zamawiający to osoba zamawiająca za pośrednictwem strony https://magiczne-rytualy.pl/
 4. Zamawiającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Zamawiając jakikolwiek rytuał/klątwę/urok zamieszczone na stronie oraz podstronach serwisu Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem zamieszczonym pod adresem https://magiczne-rytualy.pl/ oraz że w pełni akceptuje jego warunki.
 6. Odprawienie magicznego rytuału nie stanowi ani usługi ani dostawy towarów w prawnym znaczeniu tego słowa.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez osobę zamawiającą rytuał/urok/klątwę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez nią przedmiotowej strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji strony https://magiczne-rytualy.pl/ w celu prowadzenia przez Zamawiającego działalności, która naruszałaby interes Rytualisty.
 9. Zamawiający może składać zamówienia na stronie https://magiczne-rytualy.pl/ przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 10. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://magiczne-rytualy.pl/
 11. W świecie magii nie ma żadnego pewnika, ponieważ los kieruje się swoimi własnymi zasadami, których nie można do końca przewidzieć, dlatego Rytualista nie zapewnia, że rytuał zadziała w każdym bez wyjątku przypadku, jakkolwiek rytuały wykonywane przez Rytualistę cechuje duża skuteczność, istotna bowiem jest również wiara Zamawiającego w ostateczny sukces. Sukces magicznych rytuałów jest zależny w pewnej mierze od wiary Zamawiającego.
 12. Wszelkie informacje zawarte na stronie prowadzonej Rytualistę nie stanowią oferty w oczach prawa, są jedynie treścią i informacją.
 13. Ponieważ treści prezentowane na stronie prowadzonej przez Rytualistę nie są ofertami w rozumieniu prawa, niniejszym informuję, że Rytualista nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne stron, przerwy w komunikacji.
 14. Rytualista nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie na forach internetowych, w księdze gości, komentarzach.
 15. Wszelkie terminy odprawienia rytuałów są ustalane pisemnie przez e-mail pomiędzy Rytualistą a osobą, która korzysta z jego pomocy.
 16. Za początek wykonywania pracy uznaje się moment przesłania przez Rytualistę drogą mailową instrukcji oraz wytycznych niezbędnych do przeprowadzenia rytuału.
 17. Prace proponowane przez Rytualistę, należące do ezoteryki mają charakter ludyczny, stąd nie można zagwarantować, iż rytuał czy wróżba w rzeczywistości się spełnią. Rytualista nie ponosi odpowiedzialności za brak działania rytuału.
 18. W przypadku zamówienia rytuału miłosnego opłata pobierana jest z tytułu porad, wskazówek oraz planu pracy rytualisty, które zostaną przesłane na adres e-mailowy wskazany przez osobę zamawiającą po dokonaniu opłaty ustalonej drogą e-mailową między rytualistą a osobą zamawiającą. Natomiast sama realizacja rytuału miłosnego jest nieodpłatna. Kontakt z Rytualistą odbywa się za pośrednictwem poczty e-mailowej.
 19. Osoba zamawiająca rytuał oraz inną usługę ezoteryczną przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Aureliusz Grabski to pseudonim artystyczny reprezentowany przez osobę fizyczną.
 20. Rytualista nie podejmuje się żadnych działań, które mają na celu szkodzenie innym istotom.
 21. Rytualista nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szkody, które wynikły z zastosowania jego rad zawartych na stronach oraz w e-mailach.
 22. Wszelkie wpłaty na konta bankowe czy PayPal są dobrowolnym datkiem, a wszelkie datki mają charakter bezzwrotny.
 23. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne w świetle prawa, nie uchyla to ważności pozostałych.
Kliknij, aby ocenić
[Ilosć ocen: 0 Ocena łączna: 0]